قیمت های چاپ تراکت

/قیمت های چاپ تراکت
قیمت های چاپ تراکت 2018-05-15T10:50:06+04:30

قیمت چاپ تراکت با کاغذ گلاسه

 

قیمت دورو قیمت یکرو تعداد نوع کاغذ
۱۳۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۰۰۰  a5  گلاسه
۱۸۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۰۰۰ a4 گلاسه
۱۵۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۲۰۰۰  a5  گلاسه
۲۵۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۰۰۰ a4 گلاسه
۱۹۰.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰ ۵۰۰۰ a5 گلاسه
۲۹۰.۰۰۰ ۲۷۰.۰۰۰ ۵۰۰۰ a4  گلاسه

 

 

قیمت چاپ تراکت با کاغذتحریر

 

قیمت دورو قیمت یکرو تعداد نوع کاغذ
۸۶.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۱۰۰۰  a5  تحریر
۸۴.۰۰۰ ۷۱.۰۰۰ ۱۰۰۰ a4 تحریر
۹۰.۰۰۰ ۶۸.۰۰۰ ۲۰۰۰  a5  تحریر
۱۱۶.۰۰۰ ۹۶.۰۰۰ ۲۰۰۰ a4 تحریر
۲۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۵۰۰۰ a5 تحریر
۲۶۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۵۰۰۰ a4  تحریر

 

برای ثبت سفارش با کارشناسان تهران تراکت تماس بگیرید:

۰۹۳۰۷۷۱۴۴۸۹-۶۶۴۸۹۰۱۸-۶۶۴۸۳۳۱۲

برای اطلاع از نمونه کارها به اینستاگرام تهران تراکت مراجعه نمایید نمایید:

@تهران تراکت

Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"